Diễn đàn Pháp lý Liên minh HTX quốc tế khu vực châu Á Thái Bình Dương

Diễn đàn Pháp lý Liên minh Hợp tác xã quốc tế Khu vực châu Á Thái Bình Dương lần đầu tiên do Việt Nam đăng cai tổ chức đã diễn ra tại TP.HCM.

Trung tâm Tin tức