Diễn đàn liên kết du lịch TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL

Sáng 4/9, Hội nghị xúc tiến, mời gọi đầu tư hạ tầng Văn hóa - Thể thao - Du lịch - Giải trí TP.HCM và 13 tỉnh, thành ĐBSCL đã được diễn ra,mang đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp.

Trung tâm Tin tức