Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2019 sẽ diễn ra từ 18 - 19/10

Diễn đàn kinh tế TP.HCM năm 2019 sẽ diễn ra vào trung tuần tháng 10, thảo luận về nội dung thu hẹp và bắt kịp tốc độ phát triển kinh tế với các thành phố lớn trong khu vực và quốc tế.

Trung tâm Tin tức