Diễn đàn GIN SaiGon 2018 về các vấn đề toàn cầu cho học sinh

Từ ngày 16 - 18/3/2018, Diễn đàn GIN Saigon 2018 đã được tổ chức tại trường CIS, TP.HCM. Sự kiện thu hút sự tham gia của 346 bạn trẻ đến từ tổng cộng 16 trường trung học quốc tế tại Việt Nam và trường Quốc tế Vientiane (VIS - Lào).

Trung tâm Tin tức