Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam năm 2019

Với chủ đề "Để du lịch Việt Nam thực sự cất cánh", diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam năm 2019 đã diễn ra chiều qua tại Hà Nội.

Trung tâm Tin tức