Diễn biến mới tại chính trường Italia

Tổng thống Italia cho biết ông đã đồng ý với yêu cầu của lãnh đạo các Đảng trong Nghị viện nước này về việc xem xét thành lập chính phủ mới.

Trung tâm Tin tức