Diễn biến bất lợi cho Tổng thống Trump trong phiên luận tội

Tiến trình luận tội Tổng thống Donald Trump do Hạ viện Mỹ tiến hành đã có diễn biến mới gây chấn động.

Trung tâm tin tức