Dịch vụ ông già Noel hút hàng

Từ đầu Tháng 12, dịch vụ ông già Noel đã hút khách. Một số người dùng dịch vụ cho biết giá năm nay cao hơn năm trước.

Trung tâm Tin tức