Dịch COVID-19 khiến 1/4 dân số thế giới phải hạn chế đi lại

Nhiều nước đã áp đặt các biện pháp phong tỏa, khiến 1/4 dân số thế giới buộc phải hạn chế việc đi lại. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi lãnh đạo các nước cần phải nỗ lực hơn nữa để ngăn chặn dịch bệnh.

Trung tâm Tin tức