Dịch COVID-19 diễn biến trái chiều ở châu Đại Dương

Tại châu Đại Dương, dịch COVID-19 đang có diễn biến trái chiều, số ca lây nhiễm mới tăng ở New Zealand, còn tại Australia thì đang giảm dần.

Trung tâm Tin tức