Dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu - Cơ hội thúc đẩy quan hệ đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ

Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc buộc các doanh nghiệp lớn ở Hoa Kỳ phải xem xét lại chiến lược nguồn cung của mình. Việt Nam hiện đang trở thành một trong những điếm được hướng đến đầu tư.

Trung tâm Tin tức