Địa lý lớp 6 - Bài 1: Bản đồ, các ký hiệu và phương hướng trên bản đồ

Địa lý lớp 6 - Bài 1: Bản đồ, các ký hiệu và phương hướng trên bản đồ

Bản đồ là gì? Trên bản đồ có gì? Những ký hiệu mang ý nghĩa gì? Phương hướng xác định ra sao? Với bài học đầu tiên của môn Địa lý, các em sẽ tìm được lời giải cho tất cả những câu hỏi trên.
Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Dạy học trực tuyến lớp 6 và lớp 9 trên kênh HTV Key

Bên cạnh các giờ học trực tuyến của lớp 1 - lớp 2, các môn học của khối lớp 6 - lớp 9 cũng sẽ được phát sóng trên kênh HTV Key và phát lại trên kênh YouTube Ôn Bài.