Di tích phố cổ Hội An được trùng tu khẩn cấp

Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An, Quảng Nam đã hỗ trợ hơn 152 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau để trùng tu, bảo vệ khẩn cấp các di sản đang bị xuống cấp.

Trung tâm Tin tức