Di sản rượu Champagne đắt giá của nước Pháp

Champagne chỉ đúng là Champagne khi chúng được làm tại vùng Champagne thuộc miền Bắc nước Pháp. Theo thời gian, quá trình sản xuất loại rượu này đã được cải tiến, mang lại cho vùng này hàng tỉ đô-la mỗi năm.

Trung tâm Tin tức