Đi “giày tuyết” tập yoga

“Yoga trên tuyết”, sự kết hợp giữa việc tập yoga với việc di chuyển trên nền đất tuyết phủ bằng loại giày đặc biệt, là một trong những điểm nổi bật của tiểu bang New Hampshire, Mỹ.

Trung tâm Tin tức