Di dời cả tòa nhà bằng robot

Một tòa nhà cũ ở Thượng Hải, Trung Quốc đã được di dời thành công với sự giúp sức của gần 200 chú robot đi bộ.

Trung tâm Tin tức