Dệt may gặp khó vì đơn hàng bị "chia nhỏ"

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động, ngành dệt may trong nước đang đứng trước nhiều thách thức, đơn hàng của nhiều doanh nghiệp không được khả quan so với năm 2018.

Trung tâm Tin tức