Đến năm 2020: TP.HCM phấn đấu giải quyết dứt điểm các tuyến đường bị ngập

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ đã đề ra, UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2018 – 2020.

Theo đó, TP phấn đấu đến năm 2020, giải quyết 15/37 tuyến đường ngập nước do mưa (đã giải quyết 22/37 tuyến), 28/179 tuyến hẻm (đã giải quyết 151/179 tuyến) và 5/9 tuyến đường ngập nước do triều (đã giải quyết 4/9 tuyến); hoàn thành 2 nhà máy xử lý nước thải (Bình Hưng giai đoạn 2 nâng công suất lên 469.000m3/ngày và Nhiêu Lộc - Thị Nghè công suất 480.000m3/ngàv), triển khai xây dựng 4 nhà máy xử lý nước thải Tây Sài Gòn, Bình Tân, Tân Hóa Lò Gốm và Bắc Sài Gòn 1 (hiện đã hoàn thành Nhà máy Tham Lương - Bến Cát công suất 131.000m3/ngày).

* UBND TP cũng quyết định thành lập Ban Điều hành chương trình hành động giảm ngập nước trên địa bàn TP giai đoạn 2018 – 2020, gồm 11 thành viên, do Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến làm Trưởng ban.

Tổ chức ra quân vớt rác, khơi thông dòng chảy các tuyến kênh rạch

UBND TP đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch đồng loạt 24 quận, huyện tổ chức ra quân vớt rác, lục bình và nạo vét khơi thông dòng chảy các tuyến kênh rạch của TP; vận động các nhà sản xuất túi ni lông, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, chợ và nhân dân hưởng ứng không sản xuất và sử dụng túi ny lông khó phân hủy.

UBND TP sẽ xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm sông, kênh rạch xả rác xuống kênh, rạch, cống.
Sỹ Thành