Đêm nhạc "Mơ" - trao hy vọng và yêu thương cho trẻ em khó khăn

Để chung tay biến những giấc mơ của các bạn nhỏ trở thành hiện thực, ngày 4/4, đêm nhạc "Mơ" đã được tổ chức tại Nhà Văn hóa sinh viên TP.HCM.

Nguồn: Trung tâm Tin tức