Đêm Festival Việt - Pháp "Chung một bầu trời"

Đêm nhạc "Hạnh ngộ" diễn tại IDECAF tối qua (5/12) đã mở đầu cho Festival Việt -Pháp 2018.

Trung tâm Tin tức