Đề xuất nghiên cứu ngay gói tín dụng hỗ trợ kinh tế sau dịch Covid-19

Bộ kế hoạch đầu tư đã đề xuất Thủ tướng giao Ngân hàng nhà nước nghiên cứu ngay một số chính sách tín dụng, hỗ trợ kinh tế trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Trung tâm Tin tức