Đề xuất mở rộng đối tượng, thời gian hỗ trợ sản xuất kinh doanh

Chính phủ đã có gói chính sách an sinh xã hội 62 ngàn tỉ đồng để hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn khiến người dân chưa thực sự tiếp cận được.

Trung tâm Tin tức