Đề xuất miễn phí sử dụng đất 50 năm cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo

Các doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo sẽ được miễn phí sử dụng đất trong 50 năm, 50% thuế thu nhập cá nhân… Đó là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới đây với mục đích tạo "cú huých" mới thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo tại Việt Nam.

Tại dự thảo Đề án "Thành lập Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia", Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị một số biện pháp khuyến khích, ưu đãi vượt trội cho Trung tâm đổi mới sáng tạo và các bên liên quan trực tiếp để tạo thuận lợi tối đa cho nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp. Với Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia và Quỹ Hỗ trợ đổi mới sáng tạo quốc gia, dự thảo đề xuất các ưu đãi như: Được giao đất không thu tiền sử dụng đất trong tối đa 50 năm trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, được miễn toàn bộ chi phí liên quan đến đất, bao gồm cả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng; Không phải ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; Được hưởng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án; Được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo như ưu đãi quy định tại Quyết định số 53/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Được các cơ quan nhà nước ưu tiên đặt hàng cung cấp dịch vụ đào tạo, chuyển giao công nghệ, giới thiệu công nghệ, tư vấn doanh nghiệp, tổ chức sự kiện truyền thông, nghiên cứu khoa học từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức khác có liên quan. 

Dự thảo cũng nêu rõ doanh nhân khởi nghiệp sáng tạo được giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp, ngang bằng mức ưu đãi về thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin tại Nghị quyết 41 của Chính phủ năm 2016; Được nhận tài trợ nghiên cứu và phát triển từ các chương trình tài trợ nghiên cứu của Chính phủ và các tổ chức trong nước và nước ngoài; Được đào tạo, huấn luyện và tư vấn về huy động vốn, quản lý kinh doanh, marketing, thương mại hóa và tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ.

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất hàng loạt ưu đãi, khuyến khích với đối tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo miễn thuế nhập khẩu đối với các thiết bị nhập khẩu để lắp đặt, tạo thành các phương tiện phục vụ nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo theo chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm. Đơn cử như: phòng thí nghiệm, thiết bị chế tạo sản phẩm mẫu, hệ thống mô phỏng....; Miễn tất cả các thủ tục hành chính đối với xây dựng, lắp đặt các thiết bị tại Trung tâm để phục vụ cho việc cung cấp các dịch vụ thuộc chức năng của Trung tâm; Được hưởng các ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân (nếu đáp ứng được điều kiện về trình độ, kinh nghiệm) như Trung tâm.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý dự thảo tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ.
Petro Times
Xem thêm
Chiếc xe xanh