Đề xuất giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm nay. Trong đó, đối tượng được áp dụng chính sách là các doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2021 dưới 200 tỷ đồng.

Nguồn: Trung tâm Tin tức