Đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy

Liên quan đến vấn nạn mua bán, sử dụng bóng cười tràn lan như hiện nay. Bộ Công an đang tiếp tục nắm tình hình, xác định thực trạng sử dụng Bóng cười và các chất hướng thần mới ở trong nước, để đề xuất đưa bóng cười vào danh mục các chất ma túy

Trung tâm Tin tức