Đề xuất cho phép thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ

Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho phép thông quan hàng hóa qua các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Trung tâm Tin tức