Đề xuất chính sách mới cho đội ngũ giáo viên mầm non

Theo thống kê, cả nước có hơn 120 ngàn giáo viên mầm non đã nghỉ việc, nên có chính sách nào cho đội ngũ giáo viên này là nội dung chính trong Hội thảo do Bộ Giáo dục Đào tạo tổ chức sáng qua (14/8) tại Hà Nội.

Trung tâm Tin tức