Đề xuất 4 kỳ nghỉ mỗi năm học

Mới đây, lãnh đạo Thành phố Hà Nội đã đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo chia năm học thành 4 kỳ nghỉ thay vì 1 kỳ nghỉ hè và 1 đợt nghỉ tết như hiện nay. Nhiều ý kiến nhận định: đề xuất này là phù hợp xu hướng của thế giới nhưng phải xem xét cẩn thận.

Trung tâm Tin tức