Đề thi THPT quốc gia 2020 bám sát chương trình tinh giản

Trước việc phải nghỉ học dài ngày, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố chương trình tinh giản của các bậc học phổ thông trong học kỳ 2 năm học này. Bộ này cũng đang nhanh chóng xây dựng đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

Trung tâm Tin tức