Đề thi tham khảo kỳ thi THPT quốc gia năm 2020: 70% kiến thức cơ bản

Bộ GD-ĐT đã công bố đề thi tham khảo của kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Đề thi dựa trên chương trình tinh giản mà Bộ đã công bố trước đó và được đánh giá là bám sát kiến thức cơ bản.

Trung tâm tin tức