Đề tham khảo thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được nhận định dễ hơn đề thi chính thức năm 2019

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố đề tham khảo lần 2 dành cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Nhiều giáo viên cho rằng đề tăng kiến thức cơ bản, có cấu trúc quen thuộc và độ khó đã giảm rõ so với năm 2019.

Trung tâm Tin tức