Đề nghị miễn cước tin nhắn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam nghiên cứu, hỗ trợ, miễn cước tin nhắn ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

Trung Tâm Tin Tức