Đề nghị không dùng nhựa trong Lễ hội hoa đăng

Không dùng nhựa trong lễ hội hoa đăng - đây là một trong những nội dung do Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi Ban trị sự Phật giáo các tỉnh thành.

Trung tâm Tin tức