Để lễ hội vẫn giữ được bản sắc văn hóa

Theo thống kê, cả nước có gần 8.000 lễ hội lớn, nhỏ trải rộng khắp đất nước trong bốn mùa. Cùng với những mặt tích cực của lễ hội trong dịp đầu xuân, một số lễ hội đang ngày càng biến tướng.

Trung tâm Tin tức