ĐBSCL: Lũ về, nguồn lợi giảm nghiêm trọng

Những ngày này, bà con Tây Nam bộ đang rộn ràng khai thác các sản vật như cua đồng, cá linh non... khi mùa lũ về. Thế nhưng, lũ về trễ khiến nguồn lợi bị giảm nghiêm trọng.

Trung tâm Tin tức