ĐBSCL: Đồng Tháp, An Giang vắng lặng trên những xóm cá tha hương

Tiếp tục loạt bài ghi nhận về đời sống cư dân vùng lũ ĐBSCL, dưới đây câu chuyện về những gia đình nhiều đời gắn bó với nghề nông ở hai vùng đầu nguồn là An Phú - An Giang và Hồng Ngự - Đồng Tháp.

Trung tâm Tin tức