Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp

Hiện nay, TP.HCM là địa phương đi tiên phong trong cả nước ở lĩnh vực phát triển nông nghiệp công nghệ cao, góp phần đẩy mạnh tiến trình tái cơ cấu, nâng cao chất lượng sản xuất nông nghiệp.

Trung tâm Tin tức