Đẩy mạnh thu hộ tiền điện qua các dịch vụ không dùng tiền mặt

Trong xu hướng chuyển đổi số, ngành điện TP.HCM đang đẩy mạnh triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt; đồng thời, mở rộng các dịch vụ về điện theo phương thức điện tử.

Trung tâm Tin tức