Đẩy mạnh hoạt động lai tạo giống mới phục vụ sản xuất nông nghiệp

Sau 17 năm đi vào hoạt động, Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM đã lai tạo thành công 37 tổ hợp lan lai, 20 cây đầu dòng ưu tú. Đơn vị đang đẩy mạnh lai tạo giống, chuẩn bị đáp ứng vụ sản xuất tới.

Nguồn: Trung tâm Tin tức