Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng

Năm 2019, công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh, "không dừng", "không nghỉ", "không chùng xuống" với mong muốn đưa các vụ án tham nhũng nghiêm trọng ra ánh sáng.

Theo Trung tâm tin tức