Đẩy mạnh công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em

Ban Văn hóa Xã hội HĐND TP.HCM vừa thành lập Đoàn Giám sát tình hình triển khai thực hiện Luật Trẻ em và Công tác phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Tin tức