Đẩy mạnh chương trình bình ổn thị trường giữa TP.HCM - Các tỉnh Tây Nam bộ

Năm 2019, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ của các tỉnh thành ước đạt hơn 2 triệu 112 ngàn tỉ đồng. Chỉ số giá tiêu dùng CPI của các địa phương đều đạt mục tiêu đề ra từ đầu năm, tuy vẫn còn một số khó khăn.

Trung tâm Tin tức