Đầu tư mạnh, cảng Cái Mép - Thị Vải vẫn "đói hàng"

Việc hàng về quá nhiều tại cảng Cát Lái (TP.HCM) khiến cảng này đang bị quá tải cả trong lẫn ngoài, trong khi lượng hàng đi qua hàng loạt cảng container nước sâu ở Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu) lại rất khiêm tốn so với công suất thiết kế.

Trung tâm Tin tức