Đấu trường 9 + Tập 12

Video Chương trình khác
22g45 hàng ngày - HTV9
19g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Tư - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV2
20g30 - Chủ Nhật - HTV7