Đấu trường 9 + Tập 10

Xuất hiện phiên bản mới của Bằng Kiều - Mỹ Linh trên sân khấu Đấu trường 9+
Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 7/2021 trên HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7