Đấu súng qua biên giới giữa Ấn Độ - Pakistan

Ấn Độ và Pakistan đã đấu súng qua biên giới sau khi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc tổ chức một cuộc họp về vấn đề Kashmir.

Trung tâm Tin tức