Dấu hiệu tích cực trong điều trị COVID-19 tại TP.HCM

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch TP.HCM cho biết, số liệu về ca bệnh nặng và tử vong ngày 24/9 đạt con số thấp nhất trong một tháng. Đây là tín hiệu đáng mừng cho công tác chống dịch quyết liệt của TP.HCM.

Trung tâm Tin tức