Đấu giá tranh Picasso tại Las Vegas

Sau nhiều năm được trưng bày ở Las Vegas (Mỹ), bộ sưu tập gồm 11 bức tranh của danh họa Pablo Picasso đã đổi chủ với giá hơn 110 triệu USD.

Nguồn: Trung tâm Tin tức