Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

Cuộc sống luôn biến đổi và luôn có những "biến cố bất ngờ", và ai là người có "bản lĩnh" hay "bản năng xứ lý tình huống" tốt hơn, người đó sẽ thắng. Tập 2 của Đầu Bếp Thượng Đỉnh có đầy đủ những yếu tố khắc nghiệt đó. 

Đón xem Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh, được phát sóng vào lúc 20g30 thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7.

Xem video
Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Top Chef Vietnam 2019 - Đầu Bếp Thượng Đỉnh - Tập 2

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"
Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

Trong cuộc chơi, ai "bản lĩnh" hơn mới là kẻ "mạnh"

Cuộc sống luôn biến đổi và luôn có những "biến cố bất ngờ", và ai là người có "bản lĩnh" hay "bản năng xử lý tình huống" tốt hơn, người đó sẽ thắng. Tập 2 của Đầu Bếp Thượng Đỉnh có đầy đủ những yếu tố khắc nghiệt đó.