Dấu ấn đậm nét của Việt Nam cho sự phát triển của ASEAN

Từ khi gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ngày 28/7/1995 đến nay, Việt Nam đã có nhiều đóng góp quan trọng cho sự phát triển và lớn mạnh của khu vực ASEAN.

Theo Trung tâm tin tức